Útulek Dr. J. Emlera - sdružení S.E.A.R. Šternberk u Olomouce

Projekt specializované ptačí ZOO

Následkem zhoršujícího se životního prostředí (úbytek lesů, používání průmyslových hnojiv), rostoucího dopravního ruchu, nechráněných drátů vysokého napětí a lidské hlouposti a krutosti, ubývají z naší přírody draví ptáci a přibývají handicapovaní dravci s různým stupněm poškození - zranění způsobená auty, střelnými zbraněmi, úrazy elektrickým proudem, otravy atd.

Co s takovými jedinci?
V ZOO o ně není zájem z finančních a prostorových důvodů, ale také proto, aby lidé viděli zvířata v jejich nejkrásnější podobě. Logicky tedy nevystavují handicapované jedince. Pokud zvíře nemá štěstí v tom, že jeho nálezce si dá práci vyhledat nějakého sokolníka, který má tu možnost se o zraněného dravce postarat, v nejlepším případě končí v záchranné stanici spolku ochránců přírody. Tyto stanice sdružují všechny živočichy; potýkají se (stejně jako ZOO) s finančními  prostorovými problémy a navíc nemohou vždy (pro velké množství nejrůznějších chovanců) zajistit komplexní specializovanou a individuální péči, která by dravci dala největší možnou šanci k návratu do přírody.

Jaké je tedy řešení?
Projekt specializované ZOO pro ptáky. V ideálním stavu by to znamenalo odchovné komory, pavilony a voliéry podle nejmodernějších výzkumů a projektů, které se realizovaly v zahraničních ZOO. Pro tento účel jsem zakoupila pozemek se zdevastovanými skleníky v městečku Dubá na českolipsku. Jak to tady zatím vypadá, můžete vidět na fotkách. Většina skleníků by se měla zbourat, zachovány by měly být pouze halové skleníky, kde by jedna část sloužila pro výstavní účely nejrůznějším chovatelským spolkům - druhý halový skleník je určen pro tropickou halu ('malé české Walsrode') s volně létajícími exotickými ptáky dvou kontinentů. Jak by měly vypadat expoziční voliéry a komory naznačují nákresy - měly by to být víceúhelné stavby s přístřešky, hnízdními plošinami, napáječkami na tekoucí pramenitou vodu a příslušnou vegetací.

ZOO by neměla sloužit pouze tradičním způsobem, tj. seznamovat veřejnost se zvířaty, ale také jako odchovná stanice, která umožní ve spolupráci s ochranáři přírody odchovy mláďat ohrožených druhů a jejich zpětné vypouštění do přírody. Při ptačí ZOO bude působit také ornitologický sokolnický kroužek, protože pouze cílevědomá osvěta a výchova k lásce k přírodě umožní, aby ptáci - dravci a sovy - tito krásní živočichové v naší přírodě přežili. V současné době se věnuji i osvětové činnosti - představuji lidem své svěřence zblízka, vysvětluji své záměry a plány, a pořádám sbírku. Výtěžek ovšem pokryje přibližně náklady s dopravou a krmením. Proto se obracím na vás, kteří čtete tyto řádky a není vám osud dravců v přírodě lhostejný.

Můžete-li, pomožte jakoukoliv finanční částkou zaslanou na účet č. 0168496505/0300, konst. symbol: 0558, var. symbol: r.č. dárce. Je rovněž vítána fyzická pomoc při rekultivaci pozemku a skleníků, přijeďte se podívat v letních měsících na Housku nebo do Dubé. A máte-li jakýkoliv nápad, který by posunul tento projekt vpřed, napište na adresu:471 41
tel.:
Věra Gilová
Nedamovská 202
Dubá - okr. Česká Lípa
0606 542 233 (ráno a večer)
 bankovní spojení

SVĚŘENCINEJČASTĚJŠÍ DOTAZYKONTAKT