Kontakt

471 41
tel.:
Věra Gilová
Nedamovská 202
Dubá - okr. Česká Lípa
0606 542 233 (ráno a večer)
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
konstantní symbol:
variabilní symbol:
16 86 69 75
005-5458140292
Poštovní spořitelna, pobočka Dubá
0168496505/0300
0558
rodné číslo dárce


PROJEKTSVĚŘENCINEJČASTĚJŠÍ DOTAZY